top of page

Algemene voorwaarden

_MG_1676.jpg

Algemene voorwaarden Demi van Reeven Fotografie
 

Om misverstanden te voorkomen heb ik een aantal voorwaarden opgesteld, het is belangrijk dat u de voorwaarden goed doorleest voordat u een fotoreportage of andere dienst boekt.
 
 

01. Algemeen

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Demi van Reeven Fotografie. 

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan een boeking kenbaar maken. 

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 

 

02. Fotoreportages & Boekingen

1. Een fotoreportage boeken kan: per e-mail of per privé bericht via Social media/WhatsApp. Bij het boeken van een fotoreportage of andere dienst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

2. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

 

3. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vast ligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 

 

4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden, dit voor het beste en mooiste resultaat van uw fotoreportage. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. Mocht uw paard niet gehoorzamen aan de hand kan ik mijn kwaliteit ook niet garanderen.

 

5. Direct na het boeken van een dienst dient 25% van het afgesproken bedrag (incl. reiskosten) betaald te worden d.m.v. een betaalverzoek of factuur. Het is ook mogelijk om bij het boeken direct 100% van het afgesproken bedrag te voldoen d.m.v. een betaalverzoek of factuur. Zodra de factuur of het betaalverzoek is verstuurd staat de boeking vast.

 

6. De fotograaf mag de desbetreffende datum en/of tijd, tot dat de betaling door de opdrachtgever is voltooid, vrij houden. Hier kan door de opdrachtgever geen beroep op worden gedaan.

 

7. Wanneer er is gekozen om 25% vooraf te betalen d.m.v. een betaalverzoek of factuur, dient de overige 75% van het afgesproken bedrag (incl. reiskosten) voorafgaand aan de fotoreportage via een betaalverzoek of contant betaald te worden. De fotograaf gaat pas weg van locatie als er betaald is. 

 

8. Wanneer de boeking vast staat kan er alleen nog verplaatst worden m.b.t. de volgende reden:

- Slecht weer (waardoor de foto’s kwalitatief minder worden, denk aan regen/mist/harde wind), we bekijken dit altijd uiterlijk de dag van tevoren.

 

9. Wanneer de boeking vast staat kan er alleen nog geannuleerd worden m.b.t. de volgende redenen:

- Medische redenen van eigenaar/paard.

 

10. Heeft uw annulering géén betrekking tot bovenstaande redenen of vindt uw annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak plaats, dan komt uw (aan)betaling te vervallen en krijgt u deze kosten niet terug.

 

11. Het verplaatsen van de fotoshoot kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer u besluit uw afspraak te willen verplaatsen binnen 48 uur voor aanvang, dient er binnen 60 dagen een nieuwe afspraak in te plannen en te laten uitvoeren. Voor een nieuwe afspraak dient opnieuw een aanbetaling van 25% (incl. reiskosten) te worden voldaan als dit buiten de 60 dagen is. 

 

12. Wanneer de fotoshoot verplaatst moet worden i.v.m. slecht weer of een andere onvoorziene reden en u het besluit maakt om de fotoshoot niet te willen verplaatsen, wordt 25% van het afgesproken vooruitbetaling niet terug betaald. Dit geldt uiteraard niet wanneer uw besluit betrekking heeft tot (langdurig) medische redenen van mens of dier.

 

13. Bij fotodagen en stalreportages moet direct na het boeken van een tijdslot het volledige bedrag betaald worden d.m.v. een betaalverzoek. Er mag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de afgesproken dag afgezegd worden, mits het betrekking heeft tot bovenstaande redenen afgemeld worden. Dit geldt ook wanneer de fotograaf beslist dat de weersomstandigheden geschikt zijn voor de fotodag of stalreportage maar de klant het hier niet mee eens is.

 

14. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 

03.  Betalingen & Levertijd.

1. Door een fotoreportage of andere dienst te boeken geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen. 

 

2. Wanneer achteraf gekozen wordt voor meer foto’s dienen deze kosten altijd direct voldaan te worden d.m.v. een betaalverzoek. Er geldt een betalingstermijn van maximaal 5 dagen voor nabestellingen. Er worden geen foto’s geleverd wanneer dit bedrag nog niet is voldaan.

 

3. Bij fotodagen en stalreportages hanteert Demi van Reeven Fotografie andere regels met betrekking tot de betaling. Wanneer u deelneemt aan een fotodag of stalreportage dient de betaling direct met reservering te worden voldaan d.m.v. een betaalverzoek of factuur. Demi van Reeven Fotografie mag uw deelname aan de fotodag of stalreportage weigeren wanneer de betaling niet is voldaan.

 

4. De levertijd kan per product verschillen. De geschatte levertijd bij fotoreportages is 3 weken, Demi van Reeven Fotografie heeft het recht deze tijd te verlengen. U gaat bij het boeken van een fotoreportage of dienst automatisch akkoord met de levertijd van Demi van Reeven Fotografie. U kunt voorafgaand aangeven dat u de foto’s tijdig geleverd wilt hebben, hier hoeft Demi van Reeven Fotografie geen gehoor aan te geven, tenzij schriftelijk anders is besproken.

 

5. Bij het boeken van een fotoreportage ontvangt u binnen 1 week na de fotoreportage een selectie. Nadat u de gekozen foto’s door heeft gegeven gaat de geschatte levertijd van 3 weken in. Wanneer u minder foto’s kiest dan waar voor betaald is, krijgt u geen geld terug.

 

6. De levertijd met fotodagen en stalreportages mag afwijken naar 5 weken. Demi van Reeven Fotografie zal altijd haar best doen om de foto’s zo snel mogelijk te leveren. Hier kan geen beroep op worden gedaan.

 

7. Nadat u de selectie van uw fotoreportage heeft ontvangen heeft u 3 maanden de tijd om de, door u gekozen, foto’s door te geven aan de fotograaf. Nadat deze periode van 3 maanden is verstreken mag Demi van Reeven Fotografie weigeren om de foto’s te bewerken. 

 

8. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

 

9. Demi van Reeven Fotografie mag indien nodig (bijvoorbeeld bij een fotodag) beslissen om zelf foto’s te kiezen uit uw foto selectie. Dit moet Demi van Reeven Fotografie voorafgaand aan de fotoreportage hebben gemeld. Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s gekozen door Demi van Reeven Fotografie.

 

10. Demi van Reeven Fotografie levert u de foto’s van de fotoreportage digitaal via We Transfer, op alle foto’s zitten geen logo’s. Wanneer u een foto wilt gebruiken voor een afdruk kunt u Demi van Reeven Fotografie naar de mogelijkheden vragen om deze foto’s voor u af te drukken. 

 

 

04 Cadeaubonnen.

1. U kunt bij Demi van Reeven Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is vanaf 20,- euro of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. Bij het niet na kunnen komen van de eerste afspraak door een van beide partijen, is het mogelijk om een tweede afspraak in te plannen. Bij het niet na komen van een tweede afspraak door de klant komt de cadeaubon te vervallen.

3. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Demi van Reeven Fotografie, tenzij anders is vermeld.

4. U kunt de cadeaubon besteden aan één fotoreportage. De cadeaubon is geldig voor 1 persoon met 1 viervoeter.

5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

6. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

7. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het boeken van een fotoreportage of andere dienst.

8. De klant is zelf verantwoordelijk om de cadeaubon te verzilveren en een afspraak te maken bij Demi van Reeven Fotografie.

9. De cadeaubon kan na ontvangst niet meer worden aangepast. Na betaling staat de boeking van de bon vast, geld terug is dan geen mogelijkheid meer.

 

05 Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid.

1. Klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk (binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s) schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. Wanneer de klacht daadwerkelijk terecht wordt bevonden heeft de fotograaf het recht alsnog goed werk te leveren.

 

2. Bij ontevredenheid kan de fotograaf ervoor kiezen om een nieuwe afspraak te maken met de klant om zo alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is alleen mogelijk als er binnen 7 dagen een officiële klacht is ingediend. Ten alle tijden worden hier reiskosten voor in rekening gebracht. 

 

3. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen.

 

4. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.


5. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 

6. Schade aan apparatuur en eigendommen van de fotograaf, aangebracht door de klant worden verrekend met de klant.

7. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.

 

06 Auteursrechten & Publicaties.

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Demi van Reeven Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotograaf op.

 

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of aanpassen, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

 

3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

 

4. Op al mijn foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Demi van Reeven Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

 

5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Demi van Reeven Fotografie” of dient de social media pagina van Demi van Reeven Fotografie benoemd te worden. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie-/auteursrechten. 

 

6. Het afkopen van de auteursrechten bedraagt 150,- euro per foto.

 

7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 250,- euro. 

 

8. Op alle foto’s staat een copyright (logo), deze dient ten alle tijden zichtbaar te zijn en mag niet van de foto worden verwijderd. Ook mogen de foto’s op geen enkele wijze bewerkt of aangepast worden zonder toestemming van de fotografe. Dit geldt alleen wanneer de auteursrechten niet zijn overgedragen aan de koper.

 

9. De fotograaf mag de gemaakte foto’s tijdens de fotoreportage ten alle tijde gebruiken voor zijn/haar portfolio en andere doeleinden (publicaties). Wanneer dit niet gewenst is kunt u de auteursrechten van de foto’s af kopen.

 

10. De fotograaf is vrij om, naast uw selectie, een eigen selectie aan foto's te bewerken voor haar portfolio. Deze foto's kunnen naar wens bij de fotograaf worden nabesteld. Zonder betaald te hebben voor deze foto's, mogen deze foto's niet door u worden gebruikt. Doet u dit tóch, dan wordt er een boete van het aantal gebruikte foto's met een minimale waarde van €100,- in rekening gebracht. Demi van Reeven Fotografie is niet verplicht u eerst een waarschuwing te geven en mag de boete na misbruik van de foto's direct in rekening brengen.

bottom of page